Sản phẩm

Module Đánh giá nhân viên là một công cụ đắc lực giúp cho tổ chức và doanh nghiệp đánh giá hiệu quả và chính xác nguồn nhân lực của mình. Đây là cơ sở quan trọng trong việc hoạch định chiến lược dài hạn cho nguồn nhân lực của tổ chức và doanh nghiệp.
- Cho phép người dùng định nghĩa các chỉ tiêu đánh giá theo nhu cầu đặc thù mỗi doanh nghiệp và chu kỳ đánh giá cho các nhóm đối tượng khác nhau. Số chỉ tiêu đánh giá không giới hạn. Chỉ tiêu đánh giá có thể được phân nhóm cho các đối tượng nhân viên hay quản lý.
- Chỉ tiêu đánh giá có thể do bằng điểm số hay xếp loại, tùy vào tính chất của từng loại chỉ tiêu đánh giá.
- Cung cấp nhiều phương pháp đánh giá nhân viên: theo đối tượng (theo nhân viên, theo phòng ban, theo tổ nhóm, theo nhóm nhân viên đánh giá), theo nhiều mốc thời gian đánh giá khác nhau (tuần, tháng, quý, năm, hay đánh giá đột xuất), theo người đánh giá (nhân viên đánh giá trực tiếp, trưởng phòng đánh giá, giám đốc đánh giá, v.v.).
- Phân quyền đánh giá theo nhiều cấp: Nhân viên sẽ được người quản lý trực tiếp đánh giá, quản trị cấp cao sẽ duyệt lại kết quả đánh giá của nhân viên. Các cấp quản lý sẽ được quản trị cấp cao trực tiếp đánh giá.
- Tự động tổng hợp dữ liệu đánh giá theo các chỉ tiêu thành kết quả tổng hợp đánh giá cuối cùng.
- Xem lịch sử đánh giá của từng nhân viên.
- Chuyển dữ liệu sang module Tiền lương để làm cơ sở cho việc tính lương và tính thưởng.
- Hỗ trợ nhiều báo biểu: báo cáo chi tiết bảng đánh giá, báo cáo tổng hợp, v.v.liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn