Sản phẩm

Module Nhân sự quản lý hồ sơ nhân viên, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nhân sự.
- Quản lý chi tiết thông tin hồ sơ nhân viên: thông tin về cá nhân, tổ chức, công việc, học vấn, chuyên môn, sức khỏe, bảo hiểm, gia đình, xã hội, v.v.
- Quản lý hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động.
- In hợp đồng lao động.Thực hiện nghiệp vụ tăng, giảm và điều chuyển lao động.
- Thiết lập hệ thống ngạch bậc lương.
- Hỗ trợ quy trình thực hiện đề xuất điều chỉnh lương: lập đề xuất, duyệt, thực hiện.
- Ghi nhận và theo dõi các hoạt động liên quan đến nhân sự như: điều chỉnh lương, điều chỉnh ngạch bậc, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kiêm nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, v.v.
- Hỗ trợ quản lý nhân sự theo dự án, công trình, địa điểm làm việc.
- Lập định mức nhân sự. Lập kế hoạch nhân sự và so sánh số liệu thực tế với kế hoạch.
- Thông báo hợp đồng lao động đến hạn, danh sách nhân sự đến hạn điều chỉnh lương, v.v.
- Thống kê phân tích các chỉ tiêu nhân sự: cơ cấu nhân sự, tình hình biến động nhân sự.
- Hệ thống báo biểu đa dạng.liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn