Sản phẩm

Module Y tế & Bảo hiểm quản lý hồ sơ bảo hiểm, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm và in các mẫu biểu trích nộp bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
- Quản lý các loại hình bảo hiểm bắt buộc của cơ quan bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, v.v.
- Quản lý các loại hình bảo hiểm không bắt buộc từ phía công ty, do công ty mua cho người lao động: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tích lũy an khang, v.v.
- Quản lý hồ sơ bảo hiểm đầy đủ các chi tiết: Số hồ sơ, ngày cấp, nơi cấp, ngày tham gia, thời gian đã tham gia, v.v.
- Quản lý thông tin khám chữa bệnh.
- Quản lý thông tin sức khỏe. Quá trình khám chữa bệnh.
- Theo dõi lịch sử đóng bảo hiểm.
- Ghi nhận và theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm: tăng giảm lao động, điều chỉnh mức nộp bảo hiểm, bổ sung mức nộp bảo hiểm, điều chỉnh hồ sơ bảo hiểm, cấp hộ phiếu khám chữa bệnh, giải quyết chế độ tử tuất, v.v.
- Quản lý các loại trợ cấp BHXH. Tính mức độ trợ cấp theo lương hoặc theo hệ số.
- Quản lý bảo hiểm riêng biệt cho từng pháp nhân.
- Kết nối với các phần mềm kê khai như iBHXH.
- In các mẫu biểu theo quy định như: 01-TBH, 02a-TBH, 02b-TBH, 03a-TBH,  03b-TBH, C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD, C70a-HD, C04-BH, 01/SBH-XN, 02/BHTN, A01-TS, D02-TS, 03/THE, v.v.
 


liên hệ ngay để được tư vấn

(84-28) 35123878

Tất cả các ngày trong tuần        (8 H - 17 H)

341-343 Điện Biên Phủ - P. 15 - Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28) 35123878

(84-28) 35123878

sales@diginet.com.vn