BI

Các quyết định kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp thường dựa trên cơ sở kinh nghiệm của một số cá nhân mà không có cơ sở thông tin chắc chắn, dẫn đến những giải pháp thiếu tính khoa học, đồng bộ và chắc chắn.

1/ Giải pháp BI của DigiNet

Để giải quyết vấn đề này, sản phẩm báo cáo thông minh BI của DigiNet hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập mô hình dự báo trực quan dựa trên dữ liệu trong Data Warehouse, kết hợp với kinh nghiệm của đội ngũ dự báo, sẽ đưa ra những bảng dự báo kinh doanh nhanh chóng với tính chính xác cao, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định hiệu quả hơn, thích ứng với môi trường thay đổi liên tục và cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh.

bi

Sản phẩm báo cáo thông minh BI của DigiNet hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập mô hình dự báo trực quan.

2/ Lợi ích từ BI

Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định được vị trí và sức cạnh tranh; xác định được mục tiêu và chiến lược marketing; xây dựng được chiến lược kinh doanh và phân khúc khách hàng của doanh nghiệp mình. Hệ thống BI mang lại lợi ích cho mọi loại hình doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề kinh doanh khác nhau, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, tăng hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.