Chính sách chế độ cho nhân sự

Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với nguồn nhân lực hiện tại được thể hiện qua các chính sách khen thưởng, lương bổng, trợ cấp, v.v. điều này thực sự rất cần thiết bởi không những đáp ứng được kỳ vọng của nhân viên mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu lâu dài.

Một số chức năng của Module Chính sách chế độ được liệt kê dưới đây, giúp người quản lý có thể hoạch định và đưa ra các chính sách đáp ứng phù hợp hơn.

1. Thiết lập các chính sách linh hoạt

Cho phép linh hoạt điều chỉnh các chính sách chế độ sao cho phù hợp với chế độ làm việc của nhân viên như: chế độ được hưởng, thời gian hiệu lực, chu kỳ tính (theo ngày, theo khoảng thời gian như tuần, tháng, quý, năm, v.v.)

2. Thiết lập các điều kiện và đối tượng được hưởng chính sách

Cho phép lập danh sách các đối tượng sẽ được hưởng chính sách đãi ngộ, hệ thống sẽ tự động cập nhật dữ liệu và hiển thị kết quả danh sách, được xét trên điều kiện và đối tượng sau khi được hệ thống đánh giá, phân tích nhằm giúp người quản lý dễ dàng nắm bắt.

chinh sach che do cho nhan su 1

Đáp ứng các chính sách chế độ phù hợp.

Đáp ứng các chính sách chế độ phù hợp với từng nhân viên theo phòng ban, chức vụ, công việc, trạng thái làm việc, thâm niên, vi phạm kỷ luật, ngoại ngữ, kỹ năng, giới tính, có con nhỏ, v.v. đảm bảo sự công bằng và ổn định hơn trong doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ công thức để tính mức hưởng các khoản trợ cấp

Thống kê các thông tin được thiết lập trong hệ thống nhằm đưa ra các công thức hỗ trợ tính toán mức độ được hưởng chính sách trợ cấp của doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mỗi nhân viên.

4. Truy vấn và theo dõi mức hưởng chính sách của từng nhân viên

Cho phép người quản lý điều chỉnh và theo dõi tất cả các quá trình áp dụng chính sách chế độ của mỗi nhân viên, thông tin về chính sách đó, v.v. mọi thông tin sẽ được cập nhật và quản lý trên phần mềm một cách khoa học và hợp lý nhất.

5. Quản lý hợp đồng vay nợ của nhân viên theo điều khoản vay

Hỗ trợ tính năng truy vấn hợp đồng vay, nghiệp vụ gán nợ sang nhân viên khác và theo dõi thông tin thanh toán hợp đồng vay của từng nhân viên

6. Tích hợp kết quả các chính sách chế độ 

Liên kết với module Tiền lương để chuyển kết quả các chính sách vào các khoản thu nhập của từng nhân viên.

chinh sach che do cho nhan su 1

Giúp người quản trị tiết kiệm thời gian tổng kết nhập liệu, độ tính toán chính xác hơn.

Hỗ trợ phân tích, đánh giá và kiểm tra khi thực hiện quá trình tích hợp dữ liệu này. Các khoản vay phải trả hàng tháng cũng sẽ được khấu trừ vào tiền lương khi tính lương. Giúp người quản trị tiết kiệm thời gian tổng kết nhập liệu, độ tính toán chính xác hơn.

7. Một số ví dụ ứng dụng cho các chính sách chế độ trong thực tế

Cần tiếp tục xây dựng và quản lý chặt chẽ các chính sách chế độ hơn nhằm giúp người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, thỏa mãn đúng các kỳ vọng thực tế của nhân viên như:

 • Trợ cấp vị trí công việc
 • Trợ cấp kỹ năng
 • Trợ cấp ngoại ngữ
 • Trợ cấp khẩn cấp
 • Trợ cấp thức uống
 • Trợ cấp sinh nhật
 • Trợ cấp bữa ăn giữa ca
 • Trợ cấp tiền ăn tăng ca
 • Trợ cấp làm đêm
 • Trợ cấp ma chay
 • Trợ cấp cưới hỏi
 • Trợ cấp đặc biệt (nằm viện lâu, bệnh nặng, v.v.)
 • Trợ cấp thôi việc
 • Trợ cấp mất việc
 • Trợ cấp học phí
 • Trợ cấp con nhỏ
 • Trợ cấp phương tiện đi lại
 • Trợ cấp thuê nhà
 • Trợ cấp bằng lái
 •  Trợ cấp kinh nghiệm

Module Chính sách chế độ giúp người quản trị thể hiện sự quan tâm của mình đối với nhân viên và thực hiện các chế độ chính sách và trợ cấp cho nhân viên, chiêu mộ và khen thưởng tương xứng với năng lực của họ.