Chính sách đào tạo cho nhân viên

Chính sách đào tạo là một trong những yếu tố rất cần thiết trong việc phát triển tối đa nguồn nhân lực của mỗi doanh nghiệp. Việc đào tạo sẽ giúp cho nhân sự hiểu rõ được công việc của mình, nắm vững chuyên môn, từ đó nâng cao ý thức tự giác làm việc và tính hiệu quả trong công việc.

Dưới đây là những giải pháp thông minh mà Module Đào tạo mang đến cho người quản trị sự hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân sự.

1/ Quản lý toàn bộ quy trình đào tạo trong tổ chức

Hỗ trợ thiết lập danh sách và thống kê báo cáo giúp người quản lý có thể theo dõi toàn bộ các quy trình đào tạo trong tổ chức.

chinh sach dao tao cho nhan vien 1

Nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý đào tạo.

Cho phép điều chỉnh thay đổi theo từng khóa đào tạo sao cho phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh được áp dụng đào tạo và phát triển, nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý đào tạo.

2/ Giúp doanh nghiệp lập và theo dõi chi tiết các đề xuất đào tạo

Các văn bản đề xuất đào tạo và kế hoạch đào tạo của từng phòng ban, tổ chức nhóm theo từng hình thức đào tạo (đào tạo trong nước, đào tạo nước ngoài, đào tạo nội bộ, v.v.), lĩnh vực đào tạo, đối tượng đào tạo, v.v. được hệ thống hỗ trợ liệt kê chi tiết, rõ ràng nhằm giúp cho người quản lý có thể theo dõi và xét duyệt dễ dàng hơn.

3/ Thiết lập các hình thức phân bổ chi phí đào tạo cho từng nhân viên

Cho phép người dùng thiết lập các hình thức phân bổ chi phí đào tạo cho mỗi đối tượng đào tạo dựa trên sự đánh giá và xét duyệt các kế hoạch đào tạo được đề xuất của từng phòng ban, bộ phận, v.v.

chinh sach dao tao cho nhan vien 2

Kế hoạch đào tạo cho từng nhân sự.

Ví dụ: nhân viên làm việc dưới 1 năm NLĐ chịu 40% chi phí đào tạo, NSDLĐ chịu 60% chi phí đào tạo.

4/ Lên kế hoạch đào tạo tổng thể 

Kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu, thống kê thông tin các đề xuất đã được xét duyệt, dựa vào đó hệ thống sẽ phân tích và phân loại các đề xuất, hỗ trợ người quản lý dễ dàng xử lý hơn trong quá trình lập kế hoạch đào tạo chi tiết và tổng thể theo từng khóa đào tạo như nội dung đào tạo, thời gian học, người phụ trách giảng dạy, dự trù kinh phí đào tạo, v.v.

5/ Quản lý hợp đồng đào tạo

Hệ thống hỗ trợ tính toán và phân loại các hợp đồng đào tạo theo từng khóa đào tạo, lĩnh vực đào tạo, phân bổ vị trí, v.v. Khi lưu trữ, giúp cho người quản trị có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng hơn.

6/ Cập nhật và quản lý chi phí phát sinh giữa thực tế

Lập kế hoạch tính toán chi phí cho mỗi khóa đào tạo, cập nhật chi phí thực tế phát sinh, thống kê và báo cáo. Quản lý quá trình so sánh chi phí trong báo cáo kế hoạch và chi phí thực tế, đảm bảo hỗ trợ và xử lý kịp thời.

7/ Thống kê chi phí đào tạo người lao động, người sử dụng lao động

Hỗ trợ lập danh sách phân loại giữa đối tượng lao động và đối tượng sử dụng lao động, cho phép liệt các kế hoạch đào tạo và chi phí hỗ trợ phù hợp với mỗi đối tượng, xây dựng báo cáo thống kê chi phí đào tạo để người quản lý nắm rõ và có sự phân bổ chi phí hợp lý, chính xác, tránh tình trạng sai sót khi liên kết với module Ngân sách.

8/ Cho phép doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả sau khi đào tạo

Hiển thị báo cáo thống kê tất cả quá trình tham gia khóa đào tạo của đối tượng trong doanh nghiệp, nhằm phục vụ cho việc đánh giá kết quả, mức độ năng lực làm việc và lộ trình thăng tiến thực tế trong công việc của nhân sự, giúp người quản trị có những số liệu đánh giá chính xác, cụ thể nhất.Những thông tin này sẽ được cập nhật và quản lý trên phần mềm một cách khoa học và hợp lý nhất.

9/ Cho phép người dùng thanh lý hợp đồng đào tạo

Hệ thống được thiết lập thông báo cảnh báo nếu vi phạm những điều khoản trong hợp đồng. Hỗ trợ người quản lý theo dõi, cập nhật và xử lý những tình trạng này tùy theo mức độ được cảnh báo. Có thể thanh lý hợp đồng nếu vấn đề vi phạm ở mức nghiêm trọng (cả hai bên đều có thể).

10/ Cung cấp cho doanh nghiệp một hệ thống báo cáo đa dạng và phong phú

Giải pháp giúp người quản lý tạo lập một hệ thống báo cáo đa dạng, tiết kiệm thời gian và nhân sự khi nhập liệu thông tin, hoạt động tác nghiệp, báo cáo, tổng hợp, thống kê mọi đối tượng trong doanh nghiệp như: phiếu đề xuất đào tạo, kế hoạch đào tạo, hợp đồng đào tạo, kết quả đào tạo, hiệu quả đào tạo, chi phí đào tạo, v.v.

Module Đào tạo giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ và chi tiết tất cả các khóa đào tạo của doanh nghiệp. Theo dõi được chi phí đào tạo của từng đợt đào tạo và phân tích được hiệu quả của việc đào tạo.