Đánh giá nhân viên dựa trên tiêu chí gì?

Để đảm bảo kết quả đánh giá từng nhân viên được chính xác nhất, cần phải có công tác quản lý đánh giá theo dõi và ghi nhận liên tục, nhằm hỗ trợ cho việc đẩy mạnh phát triển nhân lực, tạo cơ hội bồi dưỡng nhân tài, kết hợp với module Chính sách chế độ áp dụng các chính sách khen thưởng hợp lý.

Việc đánh giá đúng nhân viên là cách nhà quản trị nhìn nhận đúng năng lực và công sức họ đã cống hiến cho doanh nghiệp. Các chức năng trong Module Đánh giá nhân viên sẽ hỗ trợ công tác đánh giá được thực hiện một cách khoa học và chính xác.

1. Quản lý các chỉ tiêu đánh giá nhân viên

Cho phép người dùng thiết lập các chỉ tiêu đánh giá theo nhu cầu đặc thù mỗi doanh nghiệp và chu kỳ đánh giá cho các nhóm đối tượng khác nhau:

  • Số chỉ tiêu đánh giá không giới hạn.
  • Chỉ tiêu đánh giá có thể được phân nhóm cho các đối tượng nhân viên hay quản lý.
  • Chỉ tiêu đánh giá có thể đo bằng điểm số hay xếp loại, tùy vào tính chất của từng loại chỉ tiêu đánh giá.

2. Cung cấp nhiều phương pháp đánh giá nhân viên

Thiết lập đa dạng các phương pháp đánh giá nhằm phục vụ cho việc ghi nhận hiệu quả của nhân viên tùy theo phương diện đánh giá phù hợp như:

  • Theo đối tượng: theo nhân viên, phòng ban, tổ nhóm, theo nhóm nhân viên đánh giá.
  • Theo nhiều mốc thời gian đánh giá khác nhau: tuần, tháng, quý, năm, hay đánh giá đột xuất.
  • Theo người đánh giá: nhân viên đánh giá trực tiếp, trưởng phòng đánh giá, giám đốc đánh giá, v.v.
danh gia nhan vien dua tren tieu chi gi 2

Đưa ra nhiều phương pháp đánh giá cho người quản lý.

3. Phân quyền đánh giá theo nhiều cấp

Nhân viên sẽ được người quản lý trực tiếp đánh giá, quản trị cấp cao sẽ duyệt lại kết quả đánh giá của nhân viên. Các cấp quản lý sẽ được quản trị cấp cao trực tiếp đánh giá.

4. Tự động tổng hợp dữ liệu đánh giá theo các chỉ tiêu 

Hệ thống sẽ lưu trữ tất cả các kết quả đánh giá của từng nhân viên, tự động thống kê giúp người quản trị dễ dàng thực hiện thao tác đánh giá tổng hợp cuối cùng.

danh gia nhan vien dua tren tieu chi gi 3

Tự động quản lý đánh giá theo chỉ chỉ tiêu.

Hồ sơ đánh giá sẽ được lưu trữ riêng biệt từng cá nhân, phân loại theo chức vụ, phòng ban, bộ phận công tác, v.v. hỗ trợ tìm kiếm và xử lý nhanh chóng, giảm thiểu nhầm lẫn, thiếu sót trong công tác quản lý đánh giá.

5. Xem lịch sử đánh giá của từng nhân viên

Hiển thị lịch sử đánh giá cho phép người dùng theo dõi và cập nhật sự điều chỉnh đánh giá nhân viên. Các thông tin được liệt kê chi tiết như: do ai đánh giá, thời gian đánh giá, đánh giá ai, v.v.

6. Truyền dữ liệu sang module Tiền lương để làm cơ sở cho việc tính lương và tính thưởng

Kết hợp với dữ liệu trong hệ thống, kết quả đánh giá nhân viên cuối cùng sẽ được module Tiền lương cập nhật và xử lý chính xác.

7. Hỗ trợ nhiều báo biểu

Báo cáo chi tiết bảng đánh giá, báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá xếp loại (theo tuần, tháng, quý, năm), v.v… Là những biểu mẫu được quy định chung, dữ liệu được thống kê và tự động in ấn (xuất file) phù hợp với nội dung báo cáo. Giảm thiểu thời gian sàng lọc, tổng kết, làm báo cáo theo quy định chuẩn, v.v.

Module Đánh giá nhân viên là một công cụ đắc lực giúp cho tổ chức và doanh nghiệp đánh giá hiệu quả và chính xác nguồn nhân lực của mình. Đây là cơ sở quan trọng trong việc hoạch định chiến lược dài hạn cho nguồn nhân lực của tổ chức và doanh nghiệp.