Giới thiệu bất động sản và xây dựng

Việt Nam hiện nay đang đẩy mạnh đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy, nhà ở với nguồn vốn rất lớn. Chính vì vậy, việc quản lý các công trình đang phải đối mặt với hàng loạt các thách thức.

1/ Khó khăn của ngành bất động sản và xây dựng

Khó khăn của các nhà thầu là việc kiểm soát tiến độ công việc và các dự toán đầu tư một cách hiệu quả. Việc quản lý các chi phí vật tư tránh gây thất thoát cùng như là đảm bảo chất lượng công trình cũng là thử thách đối với các nhà thầu.

Khác với bên nhà thầu, chủ đầu tư thường phải kiểm soát cả tiến độ, chất lượng công việc của nhà thầu để đảm bảo hiệu suất. Quản lý chi tiết các hoạch định, dự báo kinh doanh một cách hiệu quả nhất, kiểm soát dòng tiền thu/chi của từng dự án.

bat dong san va xay dung

Hệ thống quản lý ngành bất động sản và xây dựng.

2/ Giải pháp của DigiNet

Nắm bắt được những khó khăn của ngành Bất động sản & Xây dựng. DigiNet cung cấp giải pháp quản lý hệ thống phần mềm để giải quyết các bài toán trên cho các nhà thầu và các chủ đầu:

  • Quản lý xuyên suốt các dự án theo từng thời điểm (đầu tư mua đất, bồi thường đền bù, thi công cơ sở hạ tầng và kinh doanh bất động sản).
  • Việc theo dõi tiến độ thực hiện cho từng hạng mục công việc của dự án.
  • Hỗ trợ định mức vật tư và kiểm soát chi tiết số lượng trong quá trình thi công.
  • Dự toán các khoản chi phí đầu tư ban đầu cùng.
  • Dự báo các khoản thu và kế hoạch kinh doanh nhằm đánh giá tính khả thi của dự án.

Giải pháp của DigiNet còn giúp phân tích số liệu tài chính cho từng dự án, đánh giá hiệu quả dự án. Và cuối cùng là kiểm soát và nâng cao chất lượng thực hiện dự án.