Làm thế nào để hợp nhất dữ liệu trong doanh nghiệp

Trong mỗi doanh nghiệp, việc thống nhất mọi thông tin dữ liệu từ các đơn vị khác nhau luôn được đặt ưu tiên hàng đầu, mong muốn đưa ra các quyết định đồng dạng với nhau. Mọi dữ liệu nếu được ghi chép lưu trữ bằng thao tác thủ công như trước thì liệu có giải quyết được hết các vấn đề liên kết thông tin với quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn.

lam the nao de hop nhat du lieu trong doanh nghiep

Hợp nhất cơ sở dữ liệu.

Các vai trò thiết yếu trong module Hợp nhất dữ liệu sẽ góp phần tối ưu hiệu quả trong việc thống nhất các dữ liệu tại doanh nghiệp.

1. Tạo danh mục các đơn vị thành viên của tập đoàn

Hỗ trợ nhập liệu đơn giản, thao tác xử lý lưu trữ tự động, cho phép người dùng định nghĩa các danh mục tập hợp các đơn vị thành viên của doanh nghiệp, bao gồm những thông tin, số lượng đơn vị đều được liệt kê.

2. Quản lý quá trình góp vốn, điều chỉnh vốn và thoái vốn ở các đơn vị thành viên

Vòng vốn đầu tư vào các dự án doanh nghiệp luôn có sự biến động thất thường. Vì vậy phần mềm hỗ trợ lập danh sách liệt kê các thông tin đầu tư góp vốn một cách rõ ràng, chi tiết giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và kiểm soát chặt chẽ hơn.

lam the nao de hop nhat du lieu trong doanh nghiep 1

Đồng thời, cho phép điều chỉnh thông tin cho phù hợp với sự thay đổi hiện tại, xử lý loại bỏ đối với trường hợp thoái vốn.

3. Các đơn vị thành viên tự gửi báo cáo trong hệ thống

Cho phép các đơn vị thành viên gửi báo cáo tự động trực tiếp vào hệ thống mà không cần mất thời gian thông qua các cấp quản lý để báo cáo.

lam the nao de hop nhat du lieu trong doanh nghiep 2
Cho phép các báo cáo có thể được Import từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như: dữ liệu từ các file Excel, file Text, v.v.

4. Xử lý các bút toán giao dịch nội bộ

Dựa vào báo cáo tổng kết tài chính, hệ thống cho phép xử lý toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch nội bộ như: có thuế thu nhập, nợ chi phí thuế, khoản dự phòng, v.v. cập nhật và lưu trữ mọi bút toán giao dịch mới nhất, cho phép tự điều chỉnh thay đổi các bút toán.

5. Hỗ trợ nhiều báo cáo tích hợp

Hệ thống hỗ trợ tổng hợp tất cả các báo cáo từ những công ty đơn vị khác gửi về, thống nhất các biểu mẫu báo cáo theo quy định chung như: kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tổ chức, v.v. do người dùng tự thiết lập mặc định, cho phép điều chỉnh thay đổi phù hợp.

6. Thao tác

Module Hợp nhất dữ liệu giúp các tập đoàn thiết lập báo cáo hợp nhất dữ liệu của các đơn vị thành viên, tránh tình trạng dữ liệu không đồng nhất, rắc rối trong việc thực thi công việc.