LEMON3-ERP

LEMON3-ERP

 

LEMON3-ERP là một hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning – ERP).

LEMON3-ERP có thể ứng dụng ở hầu hết các phòng ban trong một doanh nghiệp (V/d: phòng kế toán, phòng kinh doanh, bộ phận sản xuất, phòng hành chánh nhân sự, phòng cung ứng, v.v.)  để giúp các phòng ban thực hiện công việc của họ nhanh chóng và hiệu quả.

LEMON3-ERP được thiết kế là một hệ thống với nhiều module, mỗi module sẽ giải quyết một phần hành riêng biệt trong một doanh nghiệp, ví dụ như module Bán hàng, module Phải Thu, module Thuế, module Tồn kho, v.v. Với phiên bản 3.90 (Tháng 3/2013) LEMON3-ERP có hơn 60 modules được chia thành 5 nhóm. LEMON3-ERP là một hệ thống thống nhất nên giữa các module có sự chuyển và liên kết dữ liệu với nhau.

Module kế toán kinh doanh chứng khoán

Module kế toán kinh doanh chứng khoán

Module Kế toán kinh doanh chứng khoán giúp các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư …

Module ngân sách

Module ngân sách

Module Ngân sách giúp quản lý ngân sách hoạt động của doanh nghiệp. …

Module quản lý tiền gửi

Module quản lý tiền gửi

Module Quản lý tiền gửi quản lý các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cho vay …

Module quản lý vay

Module quản lý vay

Module Quản lý vay quản lý các hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh, tài sản …

Module chi phí trả trước

Module chi phí trả trước

Module Chi phí trả trước giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến …

Module công cụ dụng cụ

Module công cụ dụng cụ

Module Công cụ dụng cụ giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến …