LEMONHR

LEMONHR

 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 
module hệ thống thông tin doanh nghiệp (Business Intelligence)

module hệ thống thông tin doanh nghiệp (Business Intelligence)

Module Hệ thống thông tin doanh nghiệp (Business Intelligence) cung cấp cho các cấp quản lý …

Module Self Services

Module Self Services

Module Self Service là một cổng thông tin cá nhân vận hành trên giao diện web, …

Module Đánh giá nhân viên

Module Đánh giá nhân viên

Module Đánh giá nhân viên là một công cụ đắc lực giúp cho tổ chức và …

Module Tuyển dụng

Module Tuyển dụng

Module Tuyển dụng quản lý quá trình tuyển dụng nhân sự của tổ chức. Việc quản …

Module Đào tạo

Module Đào tạo

Module Đào tạo giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ và chi tiết tất cả các …

Module Chính sách chế độ

Module Chính sách chế độ

Module chính sách chế độ giúp người dùng định nghĩa và thực hiện các chế độ …