Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên lạc

Giới thiệu sản phẩm
Name: Nguyễn Thị Mai Hương
Phone: 090.840.2668
Email: huongnguyen@diginet.com.vn

Giới thiệu công nghệ
Name: Nguyễn Duy Tân
Phone: 090.880.3443
Email: duytan@diginet.com.vn

Điện thoại & Email
Điện thoại & Email

090.840.2668
SALES@DIGINET.COM.VN

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Thứ 2 đến Thứ 7 – 8 giờ đến 17 giờ
Chủ nhật – Closed

Hãy liên lạc với chúng tôi