Module chính sách chế độ

Module chính sách chế độ giúp người dùng định nghĩa và thực hiện các chế độ chính sách và trợ cấp cho nhân viên.
– Thiết lập các chính sách linh hoạt: thời gian hiệu lực, chu kỳ tính (theo ngày, theo khoảng thời gian như tuần, tháng, quý, năm, v.v.).- Thiết lập các điều kiện và đối tượng được hưởng chính sách: theo phòng ban, chức vụ, công việc, trạng thái làm việc, thâm niên, vi phạm kỷ luật, ngoại ngữ, kỹ năng, giới tính, có con nhỏ, v.v.
– Hỗ trợ công thức để tính mức hưởng các khoản trợ cấp.- Tính tự động, tính trực tiếp các chính sách cho tất cả nhân viên.
– Truy vấn và theo dõi mức hưởng chính sách của từng nhân viên.
– Quản lý hợp đồng vay nợ của nhân viên theo điều khoản vay. Hỗ trợ tính năng truy vấn hợp đồng vay, nghiệp vụ gán nợ sang nhân viên khác và theo dõi thông tin thanh toán hợp đồng vay của từng nhân viên.
– Liên kết với module Tiền lương để chuyển kết quả các chính sách vào các khoản thu nhập của từng nhân viên. Khoản vay phải trả hàng tháng được khấu trừ vào tiền lương khi tính lương.

Một số ví dụ về úng dụng cho các chính sách chế độ trong thực tế

– Trợ cấp vị trí công việc.
– Trợ cấp kỹ năng.
– Trợ cấp ngoại ngữ.
– Trợ cấp khẩn cấp.
– Trợ cấp thức uống.
– Trợ cấp sinh nhật.
– Trợ cấp bữa ăn giữa ca.
– Trợ cấp tiền ăn tăng ca.
– Trợ cấp làm đêm.
– Phúc lợi ma chay.
– Phúc lợi cưới hỏi.
– Phúc lợi đặc biệt (nằm viện lâu ngày, bệnh nặng, v.v.).
– Trợ cấp thôi việc.
– Trợ cấp mất việc.
– Trợ cấp học phí.
– Trợ cấp con nhỏ.
– Trợ cấp phương tiện đi lại.
– Trợ cấp thuê nhà.
– Trợ cấp bằng lái.
– Trợ cấp kinh nghiệm.
– Tiền lì xì đầu năm.
– Trợ cấp điện thoại.
– Tiền công tác phí.
– Trợ cấp ngày hội công ty.
– Trợ cấp thưởng ngày lễ.
– Trợ cấp làm việc ngày lễ (ngày nghỉ).
– Tiền taxi.
– Trợ cấp tham quan.
– Trợ cấp tất niên.

Module chinh sach che do

 

Module chinh sach che do 2

 

Module chinh sach che do 3