Module Dịch vụ khách hàng

Module Dịch vụ khách hàng giúp người dùng thực hiện và quản lý các nghiệp vụ phát sinh khi cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

– Quản lý hợp đồng thuê máy, bảo hành, bảo trì
– Ghi nhận những yêu cầu dịch vụ từ phía khách hàng.
– Lên lịch làm việc/công tác cho nhân viên theo từng công việc cụ thể.
– Theo dõi phiếu công tác.
– Lên lịch thanh toán cho từng đợt.
– Quản lý quá trình sử dụng vật tư & lao động cho các dịch vụ.
– Xuất hoá đơn bảo trì/bảo hành/dịch vụ cho khách hàng.
– Quản lý quá trình sửa chữa của một sản phẩm.
– Theo dõi phản hồi của khách hàng về sản phẩm & dịch v.
– Hỗ trợ bảng giá dịch vụ cho hợp đồng: giá cố định, giá theo định lượng.
module dich vu khach hang
module dich vu khach hang 2
module dich vu khach hang 3
module dich vu khach hang 4
module dich vu khach hang 5