Module Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Module Hệ thống thông tin doanh nghiệp (Business Intelligence) cung cấp cho các cấp quản lý doanh nghiệp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động của doanh nghiệp: tài chính, kinh doanh, sản xuất, nhân sự, v.v.

– Các báo cáo được thiết kế riêng để đáp ứng các nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.
– Các báo cáo có thể lấy từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau: dữ liệu trong phần mềm ERP, dữ liệu từ các phần mềm khác, dữ liệu từ file Excel, file Text, v.v.
– Module này vận hành trên trình duyệt web (web browser). Người dùng có thể truy cập và sử dụng mọi lúc mọi nơi.
module he thong thong tin doanh nghiep
module he thong thong tin doanh nghiep 2
module he thong thong tin doanh nghiep 3
module he thong thong tin doanh nghiep 4
module he thong thong tin doanh nghiep 5
module he thong thong tin doanh nghiep 6