Module Lương sản phẩm một giải pháp cho doanh nghiệp

Tiền lương luôn là vấn đề nhạy cảm mà doanh nghiệp và nhân viên đều đặc biệt quan tâm, đòi hỏi sự tính toán phải thật chi tiết, chính xác và hợp lý đúng người đúng việc, tránh chi trả phung phí, không hợp lý, gây tổn thất ngân sách của tổ chức. Bên cạnh đó, giúp doanh nghiệp có chính sách khen thưởng, khích lệ thêm đối với những cá nhân có phần đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp qua những quy mô dự án riêng.

Dưới đây là những giải pháp thông minh mà Module Lương sản phẩm sẽ giúp cho người quản trị giải quyết những rắc rối trong việc quản lý tiền lương theo sản phẩm riêng của từng nhân viên.

1. Thiết lập quy định từng loại sản phẩm

Cho phép người dùng định nghĩa từng loại sản phẩm và các quy trình sản xuất chi tiết theo công đoạn, quy cách có thể có của mỗi sản phẩm.

module luong san pham mot giai cho doanh nghiep 1

Các quy trình sản xuất chi tiết theo công đoạn.

Hỗ trợ tối đa 10 quy cách cho mỗi sản phẩm.Hỗ trợ người dùng thiết lập các bảng giá khác nhau theo thời gian cho từng sản phẩm, quy cách, công đoạn, phòng ban, tổ nhóm, số lượng.

2. Hỗ trợ tính lương linh hoạt

Cho phép tạo ra nhiều phương pháp tính và áp dụng linh hoạt theo nhiều chiều giúp người dùng tiện lợi trong việc lựa chọn phương thức chấm công như: nhân viên/sản phẩm/công đoạn hoặc sản phẩm/công đoạn/nhân viên, v.v.

3. Công thức tính lương linh hoạt do người dùng tự định nghĩa

Các kết quả hiệu suất lao động, doanh thu bán hàng, số lượng sản phẩm sản xuất được, v.v. sẽ được hệ thống ghi nhận và đưa vào làm thông số để xử lý tính toán lương cho nhân viên.

module luong san pham mot giai cho doanh nghiep 3

Tính linh hoạt của module lương sản phẩm.

Các công thức tính lương sẽ do người dùng tự thiết lập (định nghĩa), cho phép điều chỉnh thay đổi các quy chế tính lương quy định, tạo ra các công thức tính chính thức để làm bảng tính quy định chung áp dụng cho từng nhóm nhân viên.

4. Liên kết hỗ trợ với các module khác

Hỗ trợ chấm công theo nhân viên, theo phòng ban/tổ nhóm, nhóm nhân viên hay chấm công theo quy cách.

module luong san pham mot giai cho doanh nghiep 4

Liên kết mở rộng với các module khác.

Dữ liệu chấm công có thể Import từ file Excel, hoặc kế thừa từ module Quản trị sản xuất trong hệ thống để tính lương.

5. Phân bổ cách tính lương

Hỗ trợ phân bổ lương theo sản lượng cho từng nhân viên dựa vào hệ số theo loại giờ công như: công tăng ca, công hành chính thì tương ứng với các hệ số khác nhau.

6. Hệ thống báo biểu phong phú

Hệ thống sẽ được cài đặt sẵn các mẫu đề nghị, mẫu báo cáo liên quan đến quy trình tính lương dựa theo sản phẩm như: báo cáo chấm công sản phẩm, phiếu lương sản phẩm, bảng lương theo hệ số giờ công, v.v. Sau quá trình phân tích và tính lương, mọi kết quả sẽ được tập trung thành bảng thống kê thu nhập cuối cùng, hỗ trợ làm báo cáo tổng kết. Hỗ trợ tự động in ấn thành biên bản hoàn chỉnh và nhanh chóng khi nhập đầy đủ thông tin.

Module Lương sản phẩm là một công cụ giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất quản lý việc chấm công và tính lương theo sản phẩm, nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất làm việc.