Module Lương sản phẩm

Module Lương sản phẩm là một công cụ giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất quản lý việc chấm công và tính lương theo sản phẩm, nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất làm việc.

– Cho phép người dùng định nghĩa từng loại sản phẩm và các quy trình sản xuất chi tiết theo công đoạn, quy cách có thể có của mỗi sản phẩm. Hỗ trợ tối đa 10 quy cách cho mỗi sản phẩm.
– Cho phép người dùng thiết lập các bảng giá khác nhau theo thời gian cho từng sản phẩm, quy cách, công đoạn, phòng ban, tổ nhóm, số lượng.
– Màn hình nhập liệu linh hoạt theo nhiều chiều giúp người dùng tiện lợi trong việc lựa chọn phương thức chấm công: nhân viên/sản phẩm/công đoạn; sản phẩm/công đoạn/nhân viên.
– Hỗ trợ chấm công theo nhân viên, theo phòng ban/tổ nhóm, nhóm nhân viên hay chấm công theo quy cách.
– Dữ liệu chấm công có thể import từ Excel, hoặc kế thừa từ module Quản trị sản xuất trong hệ thống để tính lương.
– Công thức tính lương linh hoạt do người dùng tự định nghĩa.
– Phân bổ lương theo sản lượng cho từng nhân viên dựa vào hệ số theo loại giờ công: công tăng ca, công hành chính thì tương ứng với các hệ số khác nhau.
– Hệ thống báo biểu phong phú: báo cáo chấm công sản phẩm, phiếu lương sản phẩm, bảng lương theo hệ số giờ công.
module luong san pham
module luong san pham 2
module luong san pham 3
module luong san pham 4
module luong san pham 5
module luong san pham 6
module luong san pham 7
module luong san pham 8