Module Quản lý tiền gửi

Module Quản lý tiền gửi quản lý các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cho vay có kỳ hạn của doanh nghiệp đối với các đối tượng vay.

– Lập hợp đồng và theo dõi điều khoản thanh toán của hợp đồng.
– Tính lịch thanh toán theo điều khoản hợp đồng.
– Kiểm soát số tiền thanh toán theo lịch thu tiền. Tạo yêu cầu thu tiền.
– Tính lịch dự thu lãi hàng tháng theo từng đợt thanh toán. Cho phép hạch toán các bút toán dự thu lãi nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí hàng tháng.
– Thực hiện các nghiệp vụ như rút vốn, gia hạn, tất toán hợp đồng, điều chỉnh lãi suất. Tự động tính lại lịch thanh toán, lịch dự thu lãi.
– Theo dõi tổng hợp các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cho vay về số tiền gửi, lãi suất, tổng tiền lãi của hợp đồng, lãi đã thu, v.v.
module quan ly tien gui 1
module quan ly tien gui 2
module quan ly tien gui
module quan ly tien gui 4
module quan ly tien gui 9
module quan ly tien gui 6
module quan ly tien gui 7
module quan ly tien gui 8