Module Self Service có vai trò gì trong quản trị doanh nghiệp

Các doanh nghiệp ngày nay đang có xu hướng muốn thiết lập những hệ thống liên lạc bảo mật trong nội bộ cho nhân viên của mình, là môi trường để nhân viên tìm kiếm, thu thập, hỏi và trả lời những câu hỏi liên quan đến công việc nội bộ.

Module Self Service có thể được xem là cầu kết nối giữa các thành viên trong một tổ chức, giữa nhân viên và lãnh đạo, trong đó mỗi nhân viên đều có thể tự quản lý thông tin cá nhân dễ dàng.

1. Quản lý thông tin hồ sơ cá nhân

  • Cho phép mỗi nhân viên có thể theo dõi hồ sơ, thông tin cá nhân của mình như: họ tên, tuổi tác, thông tin gia đình, thông tin liên hệ, hồ sơ lương, chính sách, đào tạo, đánh giá, v.v.
  • Cho phép nhân viên thực hiện cập nhật điều chỉnh thay đổi thông tin cá nhân thường xuyên như số điện thoại, địa chỉ liên lạc, v.v.
  • Cho phép người dùng quyền truy cập vào các thông tin liên quan đến hợp đồng lao động của cá nhân.
  • Người dùng có thể theo dõi các thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, chính sách chế độ khen thưởng, phúc lợi, v.v.
  • Cho phép theo dõi thông tin về việc chấm công và ngoài ra còn có thể cập nhật phép nghỉ của từng tháng.
  • Hệ thống hỗ trợ đăng ký nghỉ phép online hoặc đăng ký mục tiêu hành động tiếp theo cho lịch trình công tác của cá nhân.
  • Theo dõi lộ trình (quá trình) làm việc cá nhân trong suốt thời gian hoạt động tại doanh nghiệp.
module self service co vai tro gi trong quan tri doanh nghiep 2

Quản lý thông tin nhân viên dễ dàng.

2. Cho phép trao đổi và kết nối với các cá nhân hoặc bộ phận khác

Hệ thống cung cấp phương thức trao đổi ý kiến giữa các cá nhân giống như Facebook. Cho phép trao đổi, đề xuất ý kiến với mọi người trong doanh nghiệp (các phòng ban, bộ phận, v.v.), người dùng có thể hỏi hoặc trả lời những thắc mắc, chia sẻ thông tin, giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện để nhà doanh nghiệp với các nhân viên và giữa các nhân viên có thể hiểu biết nhau hơn.

module self service co vai tro gi trong quan tri doanh nghiep 1

Liên kết với bộ phận khác.

Cho phép đăng tải, theo dõi các bản tin tức hay những chính sách nội bộ hoặc có thể cùng tham gia đóng góp xây dựng phát triển các vấn đề nội bộ của doanh nghiệp.

module self service co vai tro gi trong quan tri doanh nghiep 3

Theo dõi thông tin nội bộ nhanh chóng.

Ngoài ra, cổng thông tin nội bộ còn cho phép người quản lý theo dõi các nhân viên đang nói về điều gì, nhằm hỗ trợ người quản lý có thể xác định các hạng mục cần cải tiến hay có những chiến lược giải quyết vấn đề khi nhân viên đề xuất trao đổi ý kiến. Hệ thống sẽ tự động xử lý cập nhật, lưu trữ thông tin cá nhân và cho phép người dùng truy cập vào danh bạ nội bộ.

3. Hỗ trợ nhiều tiện ích khác

Hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ cá nhân của từng nhân viên được đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn, độ bảo mật cũng đảm bảo hơn cho người quản lý. Hệ thống Self Service cho phép nhân viên tham gia quá trình đánh giá và theo dõi kết quả đánh giá trực tuyến, có thể tự đăng ký tham gia các khóa học đào tạo online trong doanh nghiệp. Module Self Service là một cổng thông tin cá nhân được vận hành trên giao diện website, giúp cho các nhân viên có thể tương tác với bộ phận nhân sự khác của công ty.