Module Tồn kho

Module Tồn kho giúp người dùng quản lý hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, vật tư, v.v. trong doanh nghiệp.

– Không hạn chế số lượng mặt hàng, số lượng kho hàng. Mã hàng tối đa 50 ký tự, có thể sử dụng chữ, số và các ký tự khác. Cho phép khai báo mã vạch (barcode) để hỗ trợ việc nhập liệu thông qua máy quét (scanner) .
– Hỗ trợ tính năng tạo mã hàng tự động theo nhiều phân đoạn mã và kiểu ghép khác nhau.
– Hỗ trợ quản lý theo quy cách độc lập với mã hàng. Ví dụ: màu sắc, kích cỡ, v.v. Có thể quản lý nhập xuất tồn, giá xuất kho theo từng quy cách.
– Hỗ trợ nhiều đơn vị tính cho từng mặt hàng với hệ số chuyển đổi linh hoạt. Hệ số chuyển đổi có thể khai báo cố định hoặc dựa vào công thức mà các đại lượng đầu vào có thể lấy số liệu tại thời điểm nghiệp vụ phát sinh.
– Cho phép khai báo nhiều tiêu chí phân loại hàng tồn kho: nhóm, chủng loại, nguồn gốc, v.v.
– Cho phép khai báo nhiều chỉ số vật lý của hàng tồn kho: trọng lượng, khối lượng tịnh, chiều cao, rộng, dài, v.v.
– Hỗ trợ nghiệp vụ khai báo và duyệt mã trước khi đưa mã vào sử dụng.
– Hỗ trợ danh mục mặt hàng mẫu, cho phép tạo nhanh mặt hàng mới dựa trên mặt hàng mẫu cùng chủng loại.
– Nhiều phương pháp tính giá hàng tồn kho: nhập trước xuất trước (FIFO), bình quân gia quyền liên hoàn, bình quân gia quyền cuối kỳ, thực tế đích danh, giá kế hoạch, FIFO cuối kỳ.
– Thiết lập định mức tồn kho (tối đa và tối thiểu) về mặt số lượng và giá trị.
– Quản lý hàng tồn kho theo bộ (kit).
–  Quản lý lô, hạn sử dụng theo lô.
–  Xử lý các nghiệp vụ nhập, xuất, xuất chuyển kho, điều chỉnh tăng giảm.
– Hỗ trợ lập và duyệt yêu cầu nhập / xuất kho.
– Hỗ trợ nghiệp vụ kiểm kê hàng tồn kho.
– Hỗ trợ phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kê khai định kỳ.
– Hỗ trợ nghiệp vụ lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
– In thẻ kho, sổ chi tiết vật tư.
– Báo cáo nhập xuất tồn.
– Báo cáo phân tích tuổi hàng tồn kho.
– Báo cáo hàng chậm luân chuyển.
– Báo cáo phân tích hàng tồn kho theo nhiều chiều.
module ton kho
module ton kho 2
module ton kho 3
module ton kho 4
module ton kho