Phần mềm nhân sự

Nhiều doanh nghiệp ngại đầu tư vào phần mềm nhân sự vì họ cho rằng mất nhiều chi phí và  không cần thiết. Tuy nhiên, công cụ quản lý nhân sự phù hợp mang đến lợi ích lớn cho các doanh nghiệp, nếu chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Trong một báo cáo gần đây được thực hiện bởi Grand View Research, quy mô thị trường phần mềm nhân sự được dự đoán sẽ vượt quá 10 tỷ USD vào năm 2022.

Phần mềm nhân sự là một công cụ quản lý tích hợp xây dựng theo dõi nhân sự, tuyển dụng, phát triển chuyên môn hiệu suất và các ứng viên tiềm năng, phần mềm cho phép tự động và đơn giản hóa tất cả các công việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Quản lý luồng thông tin toàn bộ nhân sự, bảng lương và quản trị lợi ích. Việc chia sẻ dữ liệu này có thể cho phép doanh nghiệp của bạn đổi mới tốt hơn.

Quản lý công – phép – lương

Sẽ là một trải ngại lớn nếu phòng nhân phải xứ lý nhiều yêu cầu nghỉ phép trong cùng một thời gian. Phần mềm nhân sự giúp bạn giải quyết được khó khăn này bằng cách, cho phép bạn quản lý các yêu cầu nghỉ phép, theo dõi số ngày nghỉ phép còn lại của nhân sự.

phan mem nhan su

Ngoài ra tính năng quản lý tính lương sẽ là công cụ đắt lực cho bất cứ doanh nghiệp nào, phần mềm hỗ trợ xử lý nhanh chóng giảm hiểu sự sai lệch.

Thông tin truy cập dễ dàng

Khi triển khai một hệ thống quản lý nhân sự thì sẽ dễ dàng truy cập tất cả thông tin cần thiết của nhân viên bất cứ lúc nào cần. Giúp đơn giản hóa việc ra quyết định, vì tất cả dữ liệu truy cập ngay lập tức, do đó bạn sẽ không phải lo lắng về việc có thông tin sai hoặc cũ.

Tiết kiệm thời gian

Phần mềm quản lý nhân sự có thể tự động hóa mọi quy trình thủ công tốn thời gian, giúp bộ phận HR tập trung vào công việc quan trọng và hiệu quả hơn.

phan mem nhan su 2

Nếu doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn, phòng nhân sự sẽ khó quản lý thông tin của tất cả nhân viên trên giấy. Ví dụ nếu bạn muốn tìm kiếm những chi tiết cơ bản nhất về số ngày nghỉ của một nhân viên cụ thể, đó sẽ có thể là một cơn ác mộng hoàn toàn, nhưng nếu bạn có một công cụ quản lý nhân sự thì vấn đề được giải quyết dễ dàng.

Đào tạo nhân sự

Hệ thống phần mềm nhân sự tạo điều kiện cho nhân viên phát triển từ các khóa đào tạo đến đánh giá hiệu suất trực tuyến. Đánh giá thường xuyên có thể thúc đẩy tinh thần nhân viên và khuyến khích họ duy trì tiêu chuẩn công việc cao – phần mềm lưu trữ dữ liệu về các vấn đề được thảo luận, phản hồi đưa ra và các mục tiêu đã quyết định cùng nhau.

phan mem nhan su 3

Nhân viên của bạn cũng có thể truy cập thông tin này bất cứ lúc nào, điều này sẽ tăng sự gắn kết với công việc và công ty. Với dữ liệu này, bạn có thể lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên của mình và giao cho họ cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Quản lý tài liệu an toàn

Phần mềm nhân sự quản lý tất cả thông tin nhân sự doanh nghiệp ở một vị trí an toàn tập trung và đảm bảo có thể truy cập bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bạn có thể kiểm soát ai truy cập thông tin gì. Ngoài ra, các giải pháp quản lý tài nhân sự trực tuyến, đảm bảo dữ liệu được bảo vệ, tránh có trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn văn phòng. Bạn chỉ cần một thiết bị di động hoặc máy tính có sẵn internet để truy cập dữ liệu.