Phần mềm quản lý nhân sự

Việc quản lý nhân sự sẽ khó khăn nếu như doanh nghiệp không biết cách thay đổi theo xu hướng, ngày nay nếu doanh nghiệp quản lý nhân sự theo phương pháp truyền thống đã không còn phù hợp, vì quy trình quản lý được dựa trên các thông tin lưu trữ bằng giấy sẽ rất mất thời gian trong quá trình tìm kiếm lại những thông tin cũ.

Phần mềm quản lý nhân sự là một giải pháp, giúp tự động hóa công việc cho bộ phận nhân sự và tối ưu quy trình quản lý dễ dàng. Vậy phần mềm quản lý nhân sự sẽ giúp ích gì trong công tác quản lý của phòng HR?.

# Nên quản lý nhân sự theo quy trình cũ?

Các quy trình quản lý nhân sự thực hiện trên giấy có nhiều nhược điểm – tài liệu không an toàn, có thể dễ dàng bị mất và khó chia sẻ. Những quy trình quản lý nhân sự truyền thống thiếu tính linh hoạt, không thể lưu trữ và truy xuất dữ liệu cũ một cách nhanh chóng. Tuy nhiên với phần mềm nhân sự sẽ có thể giải quyết toàn bộ những vấn đề trên rất dễ dàng và hiệu quả, phần mềm quản lý nhân sự giúp quy trình quản lý được chuẩn hóa.

Phan mem quan ly nhan su 1

Truy xuất dữ liệu không dễ dàng.

Phân tích nhân sự đóng một vai trò quan trọng trong việc dự báo nhu cầu tài năng, quản lý và thiết lập một kế hoạch tùy chỉnh cho đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp. Phần mềm quản lý nhân sự là một giải pháp cung cấp các công cụ phân tích báo cáo giúp bạn thực hiện các cấp độ kiểm toán khác nhau.

Phan mem quan ly nhan su

Nhiều daonh nghiệp chọn lựa phần mềm nhân sự online.

Ngày nay, việc triển khai phần mềm nhân sự trực tuyến cũng là chọn lựa của nhiều doanh nghiệp,  các doanh nghiệp thuộc có quy mô vừa phải có thể áp dụng phần mềm nhân sự online, có khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp với các ứng dụng kinh doanh khác, giảm chi phí triển khai và bảo trì.

# Truy xuất dữ liệu báo cáo nhanh

Các nhà quản lý nhân sự có thể tập trung nhiều hơn vào việc phân tích dữ liệu và định hướng chiến lược nhân sự trong tương lai, thay vì phải tìm kiếm các dữ liệu trên giấy khá khó khăn.

Phan mem quan ly nhan su 2

Khả năng truy xuất báo cáo nhanh chóng.

Bên cạnh đó, phần mềm quản lý nhân sự cung cấp cổng thông tin nhân viên dễ dàng với khả năng tự chỉnh sửa thông tin hiệu quả. Nhân viên có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của họ, quản lý lợi ích, xem lịch sử lương và thuế, có thể thực hiện nhiều hoạt động hơn từ một cổng thông tin duy nhất.

Hiện nay, việc triển khai và áp dụng phần mềm nhân sự trong doanh nghiệp là một việc vô cùng cần thiết, đảm bảo tính nhất quán trong quy trình quản lý, hiệu quả cao, giúp bộ phận nhân sự giảm tải rất nhiều việc mang tính chất lặp lại, giảm chi phí giấy và lưu trữ thông tin rất lớn, thông tin truy xuất nhanh chóng khi cần thiết.