Quản lý công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ là những tài sản vật chất có giá trị tham gia vào quá trình phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc bố trí phân bổ, bảo dưỡng, thu hồi CCDC trở về kho, thật sự gặp rất nhiều tốn kiếm.

Dưới đây là những giải pháp thông minh mà Module Công cụ dụng cụ mang đến cho người quản trị sự hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý.

1. Quản lý chi tiết công cụ dụng cụ

Hệ thống hỗ trợ lập danh sách các công cụ dụng cụ có trong doanh nghiệp một cách chi tiết và rõ ràng. Giúp người quản lý có thể dễ dàng theo dõi và kiểm tra mọi thông tin, ví dụ như quản lý theo số lượng, giá trị và bộ phận sử dụng, v.v.

2. Theo dõi quá trình di chuyển công cụ dụng cụ

Mọi quá trình luân chuyển thiết bị đến các đơn vị phòng ban, từ đơn vị này sang đơn vị khác sẽ được hệ thống ghi nhận và lưu trữ, cho phép người dùng truy cập theo dõi và kiểm soát chặt chẽ.

3. Xử lý nghiệp vụ báo hỏng

Hỗ trợ lập danh sách kê khai những công cụ bị hư hỏng hoặc bị lỗi, hệ thống sẽ cập nhật và xử lý thống kê báo cáo như: số lượng hỏng, giá trị còn lại cần phân bổ, phòng ban quản lý, v.v. cho người quản lý dễ dàng nắm bắt và nhanh chóng đưa ra những giải quyết phù hợp với tình trạng này.

4. Xử lý nghiệp vụ thanh lý

Việc thay đổi thiết bị công cụ là điều rất cần thiết, bởi nó đáp ứng được những đòi hỏi nhu cầu về sự tiện lợi của nhân viên, giúp xử lý hiệu quả công việc cao hơn.

quan ly cong cu dung cu 2

Giúp xử lý hiệu quả công việc cao hơn.

Vì vậy khi muốn nhập những thiết bị công cụ mới thì cần loại bỏ (hoặc lưu trữ trong kho) đối với những cái cũ, những dụng cụ bị hư hỏng nặng. Nhưng làm như vậy ngược lại sẽ rất phí, tốn diện tích lưu trữ.

quan ly cong cu dung cu 3

Phần mềm quản lý công cụ dụng cụ.

Với phần mềm quản lý công cụ dụng cụ, người dùng có thể lập danh sách xử lý các nghiệp vụ thanh lý như: số lượng thanh lý, giá trị thanh lý, phòng ban quản lý, v.v. nhằm giúp doanh nghiệp thu được lợi nhuận, tiết kiệm diện tích lưu trữ từ việc thanh lý.

5. Xử lý các nghiệp vụ

Dựa vào mục đích sử dụng người dùng có thể điều chỉnh thay đổi tình trạng phân bổ, thời gian phân bổ và tiêu thức phân bổ sử dụng công cụ cho hợp lý.

quan ly cong cu dung cu 4

Xử lý nghiệp vụ chuyên nghiệp.

Cho phép tự động tính phân bổ hàng tháng theo các chỉ tiêu đã được thiết lập trước và hạch toán các tài khoản liên quan

6. Hỗ trợ xử lý và hạch toán nghiệp vụ nhập kho trở lại công cụ dụng cụ

Liên kết dữ liệu trong hệ thống, module công cụ hỗ trợ cho kế toán có thể cập nhật thông tin, nhanh chóng hạch toán công cụ dụng cụ trong vấn đề nhập kho và các nghiệp vụ liên quan, xử lý ghi chép, tính toán tự động những giá trị của công cụ dụng cụ vào chi phí của doanh nghiệp.

7. Lập biên bản kiểm kê theo định kỳ

Hỗ trợ thiết lập biên bản kiểm kê định kỳ cho các quá trình thực hiện nghiệp vụ đối với việc xử lý công cụ dụng cụ của doanh nghiệp, biên bản được liệt kê, báo cáo chi tiết, rõ ràng và chính xác, giúp người dùng theo dõi và quản lý hiệu quả, khoa học hơn.

8. Hỗ trợ nhiều phương pháp phân bổ

Hệ thống hỗ trợ, cho phép áp dụng nhiều phương pháp phân bổ như: tỷ lệ, tỷ trọng hoặc phân bổ đều, v.v. dựa trên tính chất và giá trị của công cụ dụng cụ.

9. Phân bổ chi phí công cụ linh hoạt

Cho phép điều chỉnh linh hoạt trong việc phân bổ chi phí công cụ, hệ thống sẽ hỗ trợ người dùng khả năng phân tích và đánh giá những đối tượng, những vị trí cần có sự phân bổ như thế nào cho phù hợp. Có thể xét theo tài khoản, phòng ban, công trình, hạng mục, v.v. những định nghĩa do người dùng thiết lập.

10. Hệ thống báo cáo đa dạng và chi tiết

Mỗi công tác nghiệp vụ đều sẽ được hệ thống tổng hợp đánh giá và xuất báo cáo theo những mẫu báo cáo tương ứng đã được thiết lập sẵn như: báo cáo tình hình sử dụng công cụ dụng cụ theo ngày, tuần, tháng hoặc năm; báo cáo phân bổ chi phí công cụ dụng cụ; báo cáo công cụ dụng cụ đang dùng và công cụ dụng cụ hỏng; báo cáo tổng hợp và chi tiết nhập xuất tồn công cụ dụng cụ; báo cáo tình hình thanh lý công cụ dụng cụ; báo cáo phân tích các nghiệp vụ tác động công cụ dụng cụ, v.v.