Sản xuất & Cung ứng

Hiện nay, thị trường Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp thường gặp nhiều trở ngại, trong việc hoạch định phân khúc thị trường mục tiêu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Các chi phí đầu vào phát sinh nhiều trong khi đối thủ lại cạnh tranh với mức giá thấp hơn, gây khó khăn rất nhiều cho doanh nghiệp

Bài toán dành cho các ngành sản xuất là việc kiểm soát các chi phí cho sản xuất, giảm giá thành sản phẩm nhưng vẫn phải đảm báo chất lượng. Từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các nhà doanh nghiệp cần phải làm gì để giải được bài toàn này? 

Gói giải pháp Quản trị sản xuất của DigiNet sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức tối đa trong quy trình thao tác và xử lý số liệu. Quản lý xuyên suốt các hoạt động sản xuất – cung ứng diễn ra trong nội bộ.

san xuat cung ung

Giải pháp toàn diện cho ngành sản xuất cung ứng.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. Thẩm định các nguồn lực (máy móc, nhân sự) tham gia trong quá trình sản xuất và quản lý chất lượng các sản phầm đầu ra.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án sản xuất – cung ứng cho nhiều doanh nghiệp, DigiNet đã xây dựng nhiều giải pháp để xử lý các quy trình đa dạng, có thể áp dụng được cho đặc thù của nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.