Tiêu chí cho một hệ thống quản trị nguồn nhân lực

Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp hệ thống quản trị nguồn nhân lực hay phần mềm nhân sự trên thị trường, đó là một thử thách rất lớn đối với nhiều doanh nghiệp khi chọn lựa phần mềm cho công ty mình, chính vì vậy cần phải dựa vào những tiêu chí nhất định.

Một phần mềm nhân sự phù hợp với doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như quy mô, các tính năng cần thiết, các quy trình nội bộ, v.v. Cũng có thể phụ thuộc vào những gì người quản lý yêu cầu. Ví dụ, người quản lý muốn tập trung vào phần đánh giá hiệu suất, tuyển dụng, nhân sự tiền lương. Do đó, người quản lý nhân sự phải nêu ra được các chức năng chính và tiến hành tìm hiểu rõ. Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất:

Các tiêu chí chọn lựa phần mềm nhân sự

Những cân nhắc sau đây sẽ hướng dẫn khởi nghiệp của bạn trong việc lựa chọn phần mềm quản lý nhân sự.

top 3 phan mem quan ly du an hang dau hien nay 03

Cân nhắc trước khi chọn lựa.

# Xác định danh sách các tiêu chí để đánh giá các phần mềm tiềm năng

 • Dễ sử dụng
 • Bảo mật dữ liệu
 • Hiệu quả chi phí
 • Quản lý và nhân viên truy cập
 • Khả năng tương thích với cơ sở hạ tầng và tài nguyên công nghệ thông tin
 • Các tính năng cho nhiều trang web và người dùng
 • Khả năng mở rộng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Tùy biến
 • Khả năng tạo báo cáo cơ bản và tùy chỉnh tự động
 • Xử lý bảng lương

# Tài liệu về nhân sự bạn cần quản lý

 • Dữ liệu nhân viên (ví dụ: số nhận dạng, tên, chi tiết liên lạc, liên hệ khẩn cấp)
  Quản lý nhân sự (nghĩa là theo dõi số lượng nhân viên về tài chính, nhân sự, quản lý điều hành)
 • Thông tin công việc (chức danh, mô tả công việc, cấp độ công việc)
 • Bồi thường quản lý dữ liệu (ví dụ, bậc lương và phạm vi, liên quan đến dữ liệu thị trường )
 • Đối với hệ thống bảng lương nội bộ: Khấu trừ tiền lương , thông tin thuế thu nhập
 • Đối với hệ thống phúc lợi nội bộ: Dữ liệu lợi ích (ví dụ: các loại bảo hiểm cho bảo hiểm sức khỏe, nha khoa và nhân thọ)
 • Thời gian (theo dõi vắng mặt , bao gồm cả kỳ nghỉ , lá bệnh và các lá khác )

# Thêm danh sách mong muốn

 • Hồ sơ nhân viên không giấy tờ
 • Theo dõi ứng viên / phối hợp phỏng vấn
 • Lập kế hoạch
 • Quản lý quy trình công việc (để chia nhỏ các nhiệm vụ công việc để tạo ra quy trình làm việc hiệu quả hơn trên toàn công ty)
 • Quản lý hiệu suất nâng cao (bao gồm mục tiêu hàng năm, kế hoạch đào tạo)
 • Nâng cao năng lực đào tạo nhân viên (để liên kết kế hoạch quản lý hiệu suất với các yêu cầu đào tạo)
 • Theo dõi các khoản tài trợ và phân bổ vốn nhân viên kết nối mạng Internet

# Nghiên cứu nhà cung cấp

 • Liên hệ với ít nhất ba đến năm nhà cung cấp phần mềm nhân sự tiềm năng
 • Yêu cầu giới thiệu từ các doanh nghiệp tương tự như doanh nghiệp của bạn (ngành, quy mô)
 • Khám phá các diễn đàn nguồn nhân lực trực tuyến cho các khuyến nghị nhà cung cấp
 • Yêu cầu demo

# Xem xét chi phí cho mỗi phần mềm

 • Phí hàng tháng và mức thanh toán (điều này có thể được gắn với số lượng nhân viên của bạn)
 • Chi phí tùy biến
 • Chi phí của các mô-đun bổ sung
 • Chi phí thực hiện hoặc đào tạo
 • Chi phí hỗ trợ và bảo trì hàng năm
 • Các chi phí liên quan khác mà bạn phải chịu để áp dụng phần mềm quản lý nhân sự như phần cứng
top 3 phan mem quan ly du an hang dau hien nay 02

Tiêu chí cho một hệ thống quản trị nguồn nhân lực.

Mặc dù công tác đánh giá phần mềm có thể mất khoảng vài để hoàn thành nhưng sẽ hạn chế được nhiều sai sót. Nhân sự là một yếu tố quan trọng trong doanh nghiệp, vì thế việc tổ chức và tự động hóa dữ liệu nhân viên phải được quản lý một cách chuyên nghiệp.