Tính năng vượt trội trong Module Nhập xuất dữ liệu

Quá trình truy xuất, thay đổi thông tin dữ liệu trong hệ thống doanh nghiệp được thực hiện một cách thường xuyên, các nhà doanh nghiệp luôn phải cập nhật và theo dõi liên tục để có thể nắm bắt được tình trạng thực tế và nhanh chóng đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp.

Các tính năng vượt trội trong Module Nhập xuất dữ liệu sẽ hỗ trợ người dùng thực hiện một cách đơn giản nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc:

1. Khai báo định dạng dữ liệu cần nhập/xuất

Phần mềm hỗ trợ yêu cầu khai báo các định dạng dữ liệu khi thực hiện thao tác nhập, xuất thông tin.

tinh nang vuot troi trong module nhap xuat du lieu 01

Khai báo định dạng xuất nhập dữ liệu.

Các thông tin khi được truy cập ra vào hệ thống sẽ được module Nhập xuất dữ liệu cập nhật, tự động tính toán phân loại và lưu trữ theo định dạng riêng giúp người quản lý có thể theo dõi bất cứ lúc nào và kiểm soát chặt chẽ hơn khi báo cáo tổng kết.

2. Thực hiện nghiệp vụ nhập/xuất dữ liệu

Cho phép người dùng tùy chỉnh, thiết lập các nghiệp vụ nhập/xuất theo thực tế của công ty.
Mọi quá trình thực hiện buộc phải đầy đủ các bước theo đúng quy trình đã được mặc định sẵn.

tinh nang vuot troi trong module nhap xuat du lieu 02

Thực hiện nghiệp vụ xuất nhập dữ liệu

Nhằm tránh có những thông tin (cần thiết) bị thiếu sót gây khó khăn cho việc quản lý và nắm bắt thông tin trong hệ thống.

3. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khi import

Hỗ trợ tự động kiểm tra và xuất thông báo kết quả khi người dùng import dữ liệu vào hệ thống có hợp lệ hay không. Ví dụ như kiểm tra mã hàng đã tồn tại trong hệ thống hay chưa, định dạng dữ liệu chưa đúng, nhập thiếu thông tin trước khi import, v.v.

4. Hỗ trợ cơ chế đẩy dữ liệu (push) và lấy dữ liệu (pull)

Người dùng chỉ cần nhập đầy đủ thông tin mà mình cần import hoặc xuất hiển thị, mọi quá trình xử lý đẩy dữ liệu và lấy dữ liệu sẽ được hệ thống tự động thực hiện. Hỗ trợ công việc nhập liệu hay truy xuất của người dùng được nâng cao hiệu quả và nhanh chóng hơn.

5. Hỗ trợ việc đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị

Cho phép liên kết tất cả dữ liệu có trong hệ thống, đồng nghĩa module Nhập xuất dữ liệu này có thể kết hợp với các module liên quan khác để quản lý đồng bộ dữ liệu thông tin.

tinh nang vuot troi trong module nhap xuat du lieu 04

Hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu.

Mọi thông tin khi được người dùng điều chỉnh thay đổi, phần mềm sẽ hỗ trợ tự động cập nhật đến các module của các chi nhánh, bộ phận, phòng ban khác.

6. Hỗ trợ việc kế thừa dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu 

Phần mềm tự động tối ưu quá trình phân tích đánh giá các dữ liệu được lưu trong hệ thống.
Dựa vào từng kết quả đánh giá trên, phần mềm cho phép xuất hoặc in ấn các báo cáo tổng hợp tương ứng, với hệ thống đa dạng mẫu báo cáo đã được thiết lập sẵn, người dùng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, các kết quả báo cáo được thống kê chính xác, rõ ràng hơn.

Module Nhập xuất dữ liệu giúp người dùng chuyển dữ liệu giữa các đơn vị trong cùng một hệ thống (cùng sử dụng LEMON3 – ERP) hoặc khác hệ thống (giữa LEMON3 – ERP và hệ thống phần mềm khác).