Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh

Cung cấp cho các doanh nghiệp
ASEAN hệ sinh thái ứng dụng quản lý

Sứ mệnh
Tầm nhìn

Là nhà cung cấp hàng đầu
các ứng dụng quản lý tại Việt Nam

Tầm nhìn
Giá trị cốt lõi
  • Trải nghiệm khách hàng
    Trải nghiệm khách hàng
  • Phát triển nhân viên
    Phát triển nhân viên
  • Đam mê sáng tạo
    Đam mê sáng tạo

Lịch sử phát triển

23 - năm

kinh nghiệm phát triển và cung cấp Phần mềm Quản trị cho các doanh nghiệp, tỷ lệ triển khai thành công lên đến 98%.

Giới thiêu về DigiNet

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm của chúng tôi

LemonERP

Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp

Lemon3-ERP

Giải pháp quản lý và điều hành mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp.

XEM CHI TIẾT
LemonHR

Phần mềm Quản trị Nhân lực

LemonHR

Giải pháp tối ưu hóa hoạt động nhân sự của doanh nghiệp.

XEM CHI TIẾT
DX

Hệ Sinh Thái Kế toán 

Tài chính DX

Giải pháp quản trị tình hình tài chính cho các doanh nghiệp.

XEM CHI TIẾT